Torboblästring 

Skonsam mot underlag

Miljövänlig blästring

Klarar 90% av all blästring

Minskar dammbildning

Torbo blästringsmaskin

Hur fungerar Torbo Blästring


När gemene man hör talas om torboblästring så tänker man fart eller att det ska gå otroligt fort. Och tänker, förstör man inte materialet då? När vi talar om torboblästring så vet vi vad den kan göra. Denna otroliga maskin gör att vi kan blästra på de mesta underlag utan att förstöra det.


Snabbkurs hur det funkar

Man blandar vatten och blästermedia. Det kan vara sand, glas, soda, calcium till och med kalkpulver till de mest känsliga ytorna. Så när man blästrar så är det redan blandat i blästerklockan. Inte som vissa att man tillsätter vatten precis vid munstycket. Vi använder oss av ca 70-100lit i tim, och den andra metoden ca 700lit. Vattnet gör att den dämpar slagkraften från blästermedian så mycket att ytan inte tar skada. Men det beror på hur man ställer in den samt på operatören. Det krävs att man kört en del med torb oblästring för att verkligen veta hur man ska använda den. En stor fördel är att man spar mycket på inte bara underlag utan även blästermedia. Vilket är bra ur miljösynpunkt och även kostnader för blästermedia.

Videogalleri Torboblästring