Torrisblästring

Sydblästring

Ert företag i tiden

Torrisblästring

Torrisblästring är en relativ ny metod för rengöring av detaljer och maskiner. Processen är ett mycket miljövänligt, effektivt och tidsbesparande alternativ till traditionella industriella rengörningsmetoder.

Metoden är helt torr, ger inga restprodukter att sanera efter rengöringen, det enda som blir kvar är föroreningen som tagits bort . Det räcker oftast att dammsuga eller borsta upp dem från golvet.

Man använder kolsyrepellets även kallat kolsyreis/torris (CO2) som blästringsmedium.

Kolsyrepelletsen förångas (sublimeras, övergår från fast form till gasform direkt utan att gå igenom ett vätske stadium) vid anslaget mot ytan. Den kombinerade anslags och förångningsenergin samt den extremt snabba värmeöverföringen mellan pelletsen och ytan åstadkommer en "microexpolsion" vid anslagspunkten.

 

Pelletsen expanderar ca 800ggr inom några millisekunder när dom träffar ytan som blästras. Kolsyreisen har en temperatur på –78°C. Tack vare den låga temperaturen på kolsyreisen, så uppstår en termisk chock när den träffar ytan som ska behandlas och det bildas mikrosprickor i föroreningarna som avlägsnas utan att skada det underliggande materialet.


Fördelar med torr-is blästring

• kan användas under drift (tidssparande)

• 100 % torr, kan användas på känsliga områden som t.ex. elektronik

• minimal miljöpåverkan

• känsliga komponenter behöver inte maskeras/döljas

• ingen ytterligare sanering av avfall, vilket resulterar i lägre omkostnader

• är godkänd för användning i livsmedelsindustrins produktionslokaler


Referenser

Isblästring av oljehinna på ett transportband inom livsmedelsindustrin

Rengöring av ett högspänningskåp på X2000 tågvagn

Rengöring av en porschemotor 356

Copyright © 2012. Sydblästring. All Rights Reserved