Torbo

Sydblästring

Ert företag i tiden

Hur fungerar torboblästring!


Med vår blästringsmetod kan vi täcka alla tänkbara användningsområden. Det breda användningsområdet sträcker sig från skonsam rengöring till, t.ex. rengöring av monument eller naturfasader av sten,till blästring av stål eller betong.


Torbosystem är en välbeprövat sätt att använda sig av till små som stora jobb. Tack vare att man kan blanda vatten och sand i samma behållare så kan man minska dammet med ca 95%. man minskar även sandmängden med upp till 60% gemfört med normal torrblästring. Detta är är både bättre för miljön samt billigare för beställaren. Det går endast åt ca 25lit vatten i timmen med Torbosystem gemfört med andra metoder där man tillsätter vatten med ett extra munstycke som släpper ut ca 3-500lit vatten i tim.   Vi utför mycket rengöringar efter brandskador.

Ska man högtyckstvätta efter en brand går det ca åt ca 1000lit i tim. 

Torbo aggregat på släp


Med vårt mobila släp kan vi utföra det mesta. Vårt släp är utrustat med kompressor, vattentank, slangar samt blästringsklocka.


Utförande Referenser

Blästra bort epoxi från fontänen på Henckelska gården i Helsingborg

Blästra bort färg på en betongmur

Blästra bort färg o puts från taket i en gammal panncentral inför om o tillbyggnad av köpcentrat mobilia i Malmö

Blästra bort plastfärg på en gammal tegelfasad. All bruk samt tegel hade vittrat sönder pga av fukten som stannat kvar bakom färgen. De hade haft stora fuktproblem på just den väggen.

Copyright © 2012. Sydblästring. All Rights Reserved