Soda blästring

Sydblästring

Ert företag i tiden

Sodablästring


Soda blästring liknar sandblästring, endast att bakpulver användes i stället för sand. Denna process av soda blästring används för att avlägsna färg och rost från äldre fordon som blir renoverade Soda blästring kan också användas inom många andra områden för färgborttagning eller rengöring.


Soda är metoden för att avlägsna eller strippa av beläggningen från en yta med användning av kristalliserad bikarbonat el soda och trycksatt luft. Soda kristallerna är riktade mot den yta som skall blästras medan den framdrivas i en ström av högtrycksluft. Skillnad från de flesta luft-blästrade medier är bakpulver icke-slipande.


Denna egenskap gör soda idealisk för blästring av mer känsliga underlag såsom tunnplåt på bilar, aluminium, glasfiber, ABS plast, glas, och även trä. Soda kan också vara metoden för mer hållbara ytor såsom tegel, murverk, sten och stål, där nötning kan fortfarande vara ett problem.


Städa upp är en annan faktor för val av soda vs blästring. Många gånger kan soda pulvret enkelt tvättas bort, eftersom det är säkert för allmänheten, avlopp och vatten behandlingsanläggningar. I vissa fall, skall sodan bara sopas upp och tas bort.

 


Sodablästring är en av Museum godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall.

Denna metod har blivet den optimala blästrings metoden av gamla bilar som ska restaureras. Eftersom sodan inte alstrar någon värme så slår sig inte bilplåten som den normalt gör när man blästrar på traditionellt sätt.


Miljövänlig 

Sodablästring är på många sätt en mycket miljövänlig metod. Detta gäller för såväl omgivningen som den som utför blästringen. Genom att använda sodablästring behöver man inte använda giftiga ämnen för rengöring.

Blästringsmedian som används är i stort sett det samma som bakpulvret i butiken. Miljön och du som kund uppskattar att      restprodukten är en helt naturlig produkt som går att skölja bort med vatten.


Brandsäker

Sodablästring är en brandsäker metod. Soda brinner inte och inga gnistor uppstår vid blästringen. Detta är en stor fördel vid blästring av brandfarliga objekt som till exempel en bränsletank. När sodapartikeln träffar en yta som är hårdare än vad den själv är uppstår en gnistfri eller torr ”explosion” som gör att ytskiktet lösgörs utan risk för att brand uppstår.


Livsmedelsgodkänd

Eftersom soda eller bakpulver som det igentligen är så är den godkännd för rengöring inom livsmedelsindistrin.

Rengöring av maskiner inom schark, mejeriprodukter, grönsaks och frukt industrin mm, är numera inget problem.Sodablästra bort all färg på den Första Jaguaren cab som kom in i Sverige i början 70- talet. Den håller i nuläget på att helrenoveras av en Jaguarspecialist i Eslöv.

Joes Garage

Användningsområde

Soda Blästring kan avlägsna ett enda skikt av färg om så erfordras


Soda Blästring kan ta bort bitumen från glas och metall


Soda Blästring kan ta bort bränd kol och fett från mat utrustning


Soda Blästring kan återställa motor ramar, och delar från flygindustrin


Soda Blästring kan ta bort färg och lack från trä


Soda Blästring kan ta bort betong från glas och metall


Soda Blästring kan ta bort fett och olja från motor och hydrauliska delar


Soda Blästring kan användas inom livsmedel industring


Soda Blästring kan avändas i till att ta bort kalk 


Video

Blästra bort f'ärg på en bil från 1950 med sodablästring.

Plåten slår sig inte som den gör med vanlig sandblästring. Soda bildar ingen värme vi blästring.

Sodablästring av en ekdörr. Färgen blästras bort utan att skada glaset. Glas tar inte skada av soda/bakpulver.

Rengöring vespamotor inför renovering. Vi använder Soda (bakpulver) för bästa resultat.

Blästra bort färg samt sprutsspackel på en motorhuv tillhörande en Opel Cortina. Före detta racerbil.

Copyright © 2012. Sydblästring. All Rights Reserved